Betreft extra maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Broeders en zusters,

 

Als kerkenraad hebben we afgelopen dinsdagavond 17-03 besloten de kerkdiensten voorlopig geen doorgang meer te laten vinden. We hebben vanuit verschillende invalshoeken gesproken over de mogelijkheid om - zij het in afgeslankte vorm en voorzien van verschillende maatregelen - de erediensten te kunnen blijven houden. Maar de ingrijpende maatregelen die de overheid heeft getroffen en ons allen heeft geboden en opgelegd, maken dat daaraan het meest tegemoet gekomen wordt, wanneer we de erediensten voorlopig opschorten. Dat beantwoordt ook aan de oproep die de burgermeesters van Dalfsen, Ommen en Hardenberg hebben laten uitgaan om "thuis de bank te houden".

 

  • 's Zondagsmorgens zal er daarom een opname zijn, die rechtstreeks uitgezonden zal worden. Onze eigen predikant hoopt hierin voor te kunnen blijven gaan, zolang de maatregelen van kracht zijn. De uitzending zal bestaan uit gebed en prediking, onder toezicht van kerkenraadsleden.
  • 's Middags wordt er een oudere video uit het archief getoond. Wanneer een directe uitzending van eerder videomateriaal niet mogelijk blijkt, zal deze te zien zijn via de website www.domineeonline.org . Op deze wijze hopen we te kunnen voorzien in de wekelijkse heiliging en viering van de zondag.
  • Beide diensten vinden op het gebruikelijke tijdstip plaats.

 

  • De pastorale bezoeken zijn eveneens opgeschort. Crisispastoraat en stervensbegeleiding worden door de eigen predikant verzorgd. In noodsituaties kunt u contact met hem opnemen: 06 40232629

 

  • Wanneer u door quarantaine maatregelen geen boodschappen meer kunt doen, belt u dan uw wijkdiaken. We willen u graag blijven voorzien van het nodige.

 

  • Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door het moderamen, waar alle ambten in vertegenwoordigd zijn. 

 

  • Tenslotte wijzen we op de al eerder genoemde website www.domineeonline.org . Daar treft u voor deze tijd korte meditaties aan, Bijbelverhalen voor kinderen, audiopreken en andere Bijbelstudies. U kunt thuis ook gebruik maken van de (jeugd)schetsen op deze site, wanneer u met gezinsleden samen vereniging wilt houden.

 

We beseffen, dat deze ingrijpende maatregelen vooral voor onze oudere broeders en zusters moeilijk kunnen zijn. Er valt veel weg voor u. We dragen u allen in gebed voor de HERE, op wie wij onze hoop mogen stellen, onze verwachting en ons vertrouwen.  Ons verlangen richt zich op het herstel van het sociale en maatschappelijke leven. Bovenal zien we uit naar het herstel van de samenkomsten, waarin we in het ene en ware geloof samen verbonden zijn in onze dienst aan de HERE. "De Engel des HEREN legert Zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen." (Ps. 34: 8).

 

 

namens de kerkenraad, R. de Boer, scriba