Broeders en zusters,

De laatste regeling van overheidswege is voorlopig: erediensten zijn toegestaan tot maximaal dertig kerkleden, met een afstand van minstens anderhalve meter tot elkaar. Over deze bepaling hebben we als kerkenraad per mail met elkaar gesproken. We denken, dat de grens van maximaal dertig kerkleden moeilijk te handhaven is, omdat alleen al aan dienstdoende gemeenteleden een derde van het toegelaten aantal regulier aanwezig is.

Daarom hebben we besloten om de diensten te blijven houden, zoals ze nu zijn: zonder gemeenteleden. Wel hebben we de volgende aanpassingen:

 

  1. De morgendienst vangt aan om 9.00 uur. Rond dat tijdstip zal de uitzending beginnen. We hebben hiertoe besloten omdat de PKN ook 's morgens uitzendt. Zij doet dat met behulp van onze apparatuur. Dat betekent dat we krap in de tijd zitten. Om de liturgie wat te kunnen uitbreiden, begint de dienst daarom gedurende heel deze periode om 9.00 uur. (denk aan de zomertijd a.s. zondag!!). Houd thuis uw psalmboek bij de hand!
  2. Ook 's middags wordt een uitzending verzorgd. Daarin gaat ds.R.van der Wolf ook voor. Aanvang van elke middagdienst is: 14.30 uur. Zoals gebruikelijk dus.
  3. Collectes kunnen via Scipio gehouden worden. U kunt op enig moment thuis een bijdrage overmaken. Van broeder Middag hebt u daar inmiddels informatie over ontvangen.
  4. We onderzoeken de mogelijkheid om ook op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag uit te kunnen zenden.
  5. Deze regeling geldt tot 1 juni.

 

We beseffen, dat het gemis aan het fysiek bezoeken van erediensten pijnlijk is. Het is goed, om met elkaar op te trekken naar Gods huis (Psalm 122) en samen te zijn om de HERE te loven. We zijn dankbaar voor verschillende initiatieven die genomen zijn om het contact te verlevendigen. Ons leven en samenleven ligt vast in de hand van de HERE. Hij zorgt en waakt. We bidden u kracht en rust in de HERE toe.

 

met broedergroet,

de kerkenraad