Ontstaan van de Gereformeerde Kerk Hardenberg en Gereformeerde kerk Nederland:
In de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) werden vanaf de synodes Ommen 1993 besluiten genomen en
een koers gevaren die afweek van Gods Woord en de belijdenis.
Ook de kerkorde als regel voor kerkelijk samenleven kwam steeds meer onder druk te staan.
Velen besloten na jarenlange strijd zich vrij te maken van deze onschriftuurlijke besluiten en van een ongereformeerde koers van deze kerken.
Zij maakte zich vrij om kerk te blijven.

 

In het hele land ontstonden door de vrijmaking gemeenten in oprichting.
Zo ook in Bergentheim/Bruchterveld en omgeving.
Op 10 april 2004 kwamen de eerste broeders en zusters bij elkaar in Bergentheim en op 13 juni
van hetzelfde jaar werd de gemeente geïnstitueerd waarna deze gestaagd mocht groeien.
Op 12 april 2008 is, na aanleiding van uitspraken van ds.Van Gurp op de synode van Zwolle,
de dominee gevraagd om niet voor te gaan in een eredienst op 13 april 2008.
Deze beslissing en het weigeren van ds. Van Gurp om in gesprek te gaan heeft tot problemen geleid binnen de kerkenraad.

Na een heel aantal kerkenraadsvergaderingen en een gemeentevergadering hebben 3 ouderlingen
op 29 april 2008 clandestien een vergadering belegd met de kerkenraad van Emmen waarin besloten werd de andere
kerkenraadsleden onkerkrechtelijk te schorsen.
De kerkenraad heeft zich niet neergelegd bij deze onwettige schorsing.

De drie broeders hebben op 1 mei 2008 de gemeente opgeroepen om te kerken bij een andere locatie.
Vanaf die datum kerkt ongeveer de helft van de gemeente met de drie ouderlingen in Mariënberg.
De classis heeft op 12 juni 2008 genoemde schorsing bekrachtigd en op 21 augustus van het zelfde jaar de ambtsdragers afgezet uit hun ambt. Vervolgens zijn de broeders en zusters die bij ons zijn blijven kerken opgeroepen om zich onder opzicht en tucht te stellen van de kerkenraad te Mariënberg.

Hier hebben de broeders en zusters geen gehoor aan gegeven.

De kerkenraad van Bergentheim/Bruchterveld e.o. en 160 lidmaten staan sindsdien buiten het kerkverband maar zien zichzelf als voortzetting van de gereformeerde kerk te Bergentheim/Bruchterveld e.o.
In juni en december 2008 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen ds. R. van der Wolf en een andere predikant uit de GKV en de kerkenraad over onze positie en over de positie van beide predikanten.
Op 21 augustus 2009 heeft de kerkenraad een beroep uitgebracht op ds. R. van der Wolf van de gereformeerde kerk (vrijgem.) te Urk.
Dominee heeft tot grote blijdschap van de gemeente dit beroep aangenomen.

Ondertussen zijn er een aantal gesprekken geweest met de kerkenraden van Zwijndrecht en Kampen (Ichtus) waarna op 26 november is overgegaan tot de vorming van een voorlopig kerkverband.

Genoemde kerkenraden hebben hiertoe besloten vanwege de eenheid in het geloof op basis van de heilige schrift, conform de gereformeerde belijdenis van de drie formulieren van Eenheid en de gereformeerde kerkregering van de kerkorde. Het verband
krijgt gestalte in het laten voorgaan van elkaars predikanten, het erkennen van elkaars tucht en het openstellen van de avondmaalstafel voor elkaars leden naar artikel 60 van de kerkorde.


Ds. R. van der Wolf is op zondag 20 december 2009 bevestigd door ds. E. Hoogendoorn.
Wat heeft de Here ons rijk gezegend op die dag met een eigen herder en leraar.
De naam van de gemeente is in april 2010 veranderd naar gereformeerde kerk Hardenberg e.o.
Het kerkverband mocht zich onder de naam Gereformeerde Kerk Nederland (GKN) verder uitbreiden met gemeenten in Zwolle e.o, Veenendaal e.o. (wijkgemeente van Zwijndrecht e.o.),Goes e.o. (onder de naam Vliedberggemeente, Gereformeerde Kerk Goes e.o., zelfstandige wijkgemeente van Zwijndrecht e.o.), Dalfsen e.o., Assen/Boerakker (wijkgemeente van Hardenberg
e.o.) en is nog steeds groeiende.