Kerkdienst Tijd Kerk Voorganger Kinder oppas
Elke zondagochtend 09:15 Stephanuskerk Ja
Elke zondagmiddag 14:30 Stephanuskerk Nee