Informatie:

-Informatie over onze geschiedenis 

-Over onze grondslag:
Als grondslag van de kerk heeft de kerkenraad Gods Woord aangenomen en vastgesteld zoals nagesproken in:

  • Apostolische geloofsbelijdenis

  • Geloofsbelijdenis van Nicea

  • Geloofsbelijdenis van Athanasius


En de gereformeerde belijdenis geschriften:

  • Nederlandse geloofsbelijdenis

  • Heidelbergse catechismus

  • Dordtse Leerregels


Wij zoeken bij dit alles de eenheid met alle ware gelovigen die
de Here Jezus Christus waarlijk liefhebben en gehoorzaam aan
Gods Woord Hem willen volgen.